فصل اول: سیم و اتصالات آن
فصل دوم:نقشه خوانی و زیرسازی سیم کشی توکار
فصل سوم: سیم کشی و نصب تجهیزات الکتریکی
فصل چهارم: زیر سازی سیم کشی روکار
فصل پنجم: تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی

لینک دانلودادامه مطلب


برچسب ها : no http://Engineeri.mihanblog.com/post/216 Engineeri.mihanblog.com اشکان کریوند 1094831 no approve نظرات ,
بازدید : 209
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)
در این جزوه سع ی گرد یده است ابتدا مختصر آشنا یی با انواع ژنراتورها و الکتروموتورها و کابلهای فشارقوی و فشارضعف توض یح داده شود و سپس آزما یشهای که قبل از راه اندازی هر کدام از این تجهیزات مورد نیاز میباشد را با معرفی دستگاه های مورد نیاز توضیح دهیم. لازم به ذکر می با شد که در فصل کابلها پس از معرفی انواع کابلها سع ی گرد ی ده بی شتر در خصوص مبحث بسیار مهم عیب یابی کابلها توضیح داده شود.
فهرست کتاب :

فصل اول : آزمایشهای مربوط به ژنراتورها

فصل دوم : آزمایشهای مربوط به ترانسفورماتورها

فصل سوم : آزمایشهای مربوط به الكتروموتورها

فصل چهارم : آشنائی با انواع سوئیچهای فشارقوی وضعیف

فصل پنجم : کابل ها


ادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : آزمایشهای مربوط به ژنراتورها , آزمایشهای مربوط به ترانسفورماتورها , آزمایشهای مربوط به الكتروموتورها , سوئیچهای فشارقوی وضعیف , کابل ها , آزمایشهای الکتریکی , تاسیسات برق ,
بازدید : 276
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)
فهرست کتاب:
بخش اول: مدارهای مقاومتی
فصل اول: تعاریف و واحدها
فصل دوم: قوانین تجربی و مدارهی ساده
فصل سوم: چند تکنیک مفید تحلیل مدار
بخش دوم: مدارهای گذرا
فصل چهارم: سلف و خازن
فصل پنجم: مدارهای RL و RC بدون منبع
فصل ششم: اعمال تابع تحریک پله واحد
فصل هفتم: مدار RLC
فصل هشتم: تابع تحریک سینوسی
فصل نهم: مفهوم فیزور
فصل دهم: پاسخ حالت پایدار سینوسی


ادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : حالت پایدار سینوسی , مفهوم فیزور , تابع تحریک سینوسی , مدار RLC , تابع تحریک پله واحد , مدارهای گذرا ,
بازدید : 517
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)
فهرست کتاب :

فصل اول : اصول الکتریسیته

فصل دوم : اصول مغناطیس

فصل سوم : تولید جریان متناوب

فصل چهارم : کمیت‌های الکتریکی و روابط بین آنها

فصل پنجم : عناصر الکتریکی در مدارهای جریان متناوب

فصل ششم: دستگاههای اندازه گیری الکتریکی

ادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : دستگاههای اندازه گیری الکتریکی , عناصر الکتریکی , مدارهای جریان متناوب , کمیت‌های الکتریکی , تولید جریان متناوب , اصول الکتریسیته , اصول مغناطیس ,
بازدید : 573
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)

طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمانهای هوشمند یکی از سرفصل‌های درسی پایه یازدهم رشته الکتروتکنیک (برق صنعتی) برای شاخه فنی و حرفه ای نظام جدید آموزش متوسطه دوم و گروه برق و رایانه است. نحوه ارزشیابی و نمره دهی این درس به صورت پودمانی (شامل 5 پودمان) بوده و هنرجو یا دانش آموز موظف است در هریک از پودمان‌ها به صورت جداگانه قبول شود یعنی حداقل نمره 12 را کسب کند. در اینجا هنرجو باید از 3 نمره شایستگی حداقل نمره 2 را کسب کند به شرط اینکه نمره مستمر او نیز از 5 حداقل 2 باشد. این درس 8 ساعت از کل ساعات آموزشی و 8 واحد از کل واحدها را به خودش اختصاص داد. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب وجود کار عملی برای هر مطلب است که باید در خود کتاب حل شود. کتاب همراه هنرجو برای راهنمایی حل مسائل این کتاب می تواند مورد استفاده هنرجویان قرار بگیرد .

 فهرست کتاب :

فصل اول : برق اضطراری و انرژی‌های تجدیدپذیر (نصب سامانه فتوولتاییک)

فصل دوم : خانه هوشمند

فصل سوم : همبندی و صاعقه‌گیر

فصل چهارم : نگهداری و حفاظت سامانه فتوولتاییک

فصل پنجم : نقشه‌کشی و نرم‌افزار

ادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : خانه هوشمند , همبندی و صاعقه‌گیر , حفاظت سامانه فتوولتاییک , نقشه‌کشی و نرم‌افزار , برق اضطراری , انرژی‌های تجدیدپذیر , نصب سامانه فتوولتاییک ,
بازدید : 322
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)
کتاب اصول کار بر روی خطوط برقدار (دستور العمل ها) از کمپانی چانس با همکاری او.جی . اندی اندرسون ترجمه مهندس شفیق احسانی میباشد.

فهرست کتاب:

فصل اول : تعویض مقره در خطوط تک فاز

فصل دوم : تعویض مقره ، کنسول یا تیر در خطوط سه فاز مستقیم با مقره ی سوزنی یا سر تخت

فصل سوم : تعویض مقره ، کنسول یا تیر در تیرهای قرار گرفته در زوایا با کنسول زوج - خطوط سه فاز تحت ولتاژ تا ۶۹ کیلو ولت

فصل چهارم : تعویض مقره ، کنسول یا تیر خطوط سه فاز افقی با مقره سوزنی - خطوط سه فاز تا ولتاژ ۸۸ کیلو ولت

فصل پنجم : روش های تعویض تیر خطوط سه فاز افقی

فصل ششم : تعویض مقره ، تیرهای انتهایی خطوط تکفاز ولتاژ تا ۱۵ کیلو ولت

فصل هفتم : تعویض مقره تیرهای انتهایی خطوط سه فاز ولتاژ تا ۶۴ کیلو ولت

فصل هشتم : تعویض مقره تیر انتهایی خطوط سه فاز ولتاژ تا ۶۹ کیلو ولت و بالاتر

فصل نهم : تعویض تیر تیرهای انتهایی خطوط سه فاز ولتاژ تا ۱۵ کیلو ولت

فصل دهم : تعویض مقره تیرهای قرار گرفته در زوایا - خطوط سه فاز ولتاژ از ۵ کیلو ولت تا ۶۹ کیلو ولت

فصل یازدهم : تعویض مقره تیرهای قرار گرفته در زوایا - پایه های H شکل ولتاژ ۱۱۰ کیلو ولت تا ۲۳۰ کیلو ولت

فصل دوازدهم : تعویض و انتقال مقره از تیر کوتاهتر به تیر بلندتر تیرهای قرار گرفته در زوایا - خطوط سه فاز ولتاژ ۵ کیلو ولت تا ۶۹ کیلو ولت

فصل سیزدهم : تعویض مقره تیرهای واقع شده در زوایا - تیرهای H شکل ولتاژ ۶۹ کیلو ولت تا ۲۳۰ کیلو ولت

فصل چهاردهم : تعویض مقره برجهای آویزی - خطوط سه فاز ولتاژ ۶۹ کیلو ولت تا ۲۸۷ کیلو ولت

فصل پانزدهم : تغییر تیر اتکایی به تیر دوبل مماسی - خطوط سه فاز تا ولتاژ ۲۳ کیلو ولت

فصل شانزدهم : تغییر تیر انتهایی دوبل به تیر مماسی - خطوط سه فاز تا ولتاژ ۶۹ کیلو ولت

فصل هفدهم : تعویض مقره اتکایی ، کنسول یا تیر - خطوط سه فاز ولتاژ ۵/۳۴ کیلو ولت تا ولتاژ ۱۱۵ کیلو ولت

فصل هجدهم : تعویض کنسول آویزی - پایه های H شکل از ولتاژ ۵/۳۴ کیلو ولت تا ولتاژ ۲۳۰ کیلو ولت

فصل نوزدهم : تعویض مقره آویزی - پایه های H شکل، از ولتاژ ۵/۳۴ کیلو ولت تا ولتاژ ۱۶۱ کیلو ولت

فصل بیستم : تعویض مقره پایه های کششی انتهایی - پایه های چوبی ولتاژ از ۶۹ کیلو ولت تا ۱۶۱ کیلو ولت

فصل بیست و یکم : تعویض مقره زنجیر مقره های دوبل انتهایی  - ولتاژ ۵/۳۴ کیلو ولت تا ۲۳۰ کیلو ولت

فصل بیست و دوم : کاربرد آرموراد در خط برقدار

ادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : کتاب های برق , خط انتقال , مهندس شفیق احسانی , خط گرم , تجهیزات خطوط , انواع مقره , خطوط سه فاز ,
بازدید : 603
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)
کتاب فوق نوشته ی دکتر سید محمد تقی بطحایی استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی می باشد، دکتر بطحایی کارشناسی اشد و دکترای خود را به ترتیب از دانشگاه ” George Washington University Washington D.C USA ” و “دانشگاه صنعتی امیر کبیر” دریافت نموده اند. کتاب مذکور از حجم نسبتا مناسبی با توجه به مباحث گسترده ذاتی دینامیک سیستم های قدرت برخوردار است.
فهرست کتاب :
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: معرفی مسائل دینامیك شبکه های قدرت
فصل سوم: مدل سازی اجزای سیستم قدرت
فصل چهارم: دینامیك شبکه های قدرت چند ماشینه
فصل پنجم: انعطاف پذیر کردن سیستم قدرت
فصل ششم: مطالعات دینامیکی عناصر الکترونیك قدرت در سیستم قدرتادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : دینامیك شبکه های قدرت , مدل سازی اجزای سیستم قدرت , دینامیك شبکه های قدرت چند ماشینه , انعطاف پذیر کردن سیستم قدرت , عناصر الکترونیك قدرت , عناصر الکترونیك قدرت در سیستم قدرت ,
بازدید : 243
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)

کتاب مرجع کاربردی برق صنعتی (مباحث پیشرفته) مولفین : دکتر رضوی ، علیرضا کشاورز با حقیقت ، حسین فلاحی دهکی

فصل اول : تجهیزات پایه ای برق صنعتی : معرفی کلید کنتاکتور بی متال- فیوز سنسور و

فصل دوم : ماشین های الکتریکی : تقسیم بندی ماشین های الکتریکی تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور

فصل سوم : کابل : ساختمان کابل و انواع آن کابل کشی عیب یابی کابل سیم و اتصالات انواع سیم ها- انواع گلند.

فصل چهارم : حفاظت الکتریکی : اتصال زمین الکتریکی انواع سیستم حفاظت.

فصل پنجم : آشنایی با نقشه های الکتریکی : انواع نقشه ها نحوه ترسیم نقشه ها معرفی نقشه های برق صنعتی و نحوه طراحی آنها.

فصل ششم : تابلو برق : انواع تابلو اجزای اصلی تابلو محاسبات مربوط به تجهیزات تابلو .

فصل هفتم : معرفی مینی پی ال سی LOGO ، ساختمان LOGO – نحوه سیم کشی برنامه نویسی و کارکرد با نرم افزار طراحی پروژه.

فصل هشتم : مبانی اندازه گیری : معرفی تجهیزات محتلف اندازه گیری و نحوه قرار گرفتن آنها در مدار.

ادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : پی ال سی LOGO , تابلو برق , نقشه های الکتریکی , انواع سیستم حفاظت , ماشین های الکتریکی , تجهیزات برق صنعتی , تجهیزات اندازه گیری ,
بازدید : 650
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)

فهرست کتاب:

بخش اول: ماشین های الکتریکی مخصوص

فصل اول: موتورهای تکفاز

فصل دوم: ماشین های جریان مستقیم

فصل سوم: چند نمونه ماشین های خاص

بخش دوم: اطلاعات عمومی تکنسین ها

فصل اول: انرژی الکتریکی (تولد، انتقال، توزیع) و اندازه گیری کمیت های الکتریکی

فصل دوم: انواع شبکه های الکتریکی و نحوه محاسبه سطح مقطع سیم

فصل سوم:کابل و کابل کشی

فصل چهارم: پایه ها مهار مقره ها کنسول ها

فصل پنجم: اصلاح ضریب قدرت

فصل ششم: چاه های آب

فصل هفتم: کلید های فشار قوی و ضعیف

بخش سوم: مدارهای فرمان کنتاکتوری

فصل اول: اجزاء تشکیل دهنده مدارهای کنترل اتوماتیک

فصل دوم: انتخاب رنج قطعات مدار

فصل سوم: انواع نقشه ها و چند نمونه مدار کنتاکتوری پر کاربرد در صنعت


ادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : مدارهای فرمان کنتاکتوری , کلید های فشار قوی و ضعیف , ماشین های الکتریکی مخصوص , موتورهای تکفاز , ماشین های جریان مستقیم , اطلاعات عمومی تکنسین ها , شبکه های الکتریکی ,
بازدید : 495
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)
کتاب مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان - جلد اول : تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط
فهرست کتاب:
فصل اول: لوله کشی برق
فصل دوم: سیم کشی برق
فصل سوم: کلید و پریز
فصل چهارم: چراق های روشنایی
فصل پنجم: تابلوهای فشار ضعیف
فصل ششم: تابلوهای فشار متوسط
فصل هفتم: کابل های فشار ضعیف
فصل هشتم: کابل های فشار متوسط
فصل نهم: مولدهای برق
فصل دهم: ترانسفورماتورهای قدرت فشار متوسط
فصل یازدهم: خازن های قدرت موازی
فصل دوازدهم: منابع تغذیه جریان مستقیم با ولتاژ پایین
فصل سیزدهم: وسایل شبکه
فصل چهاردهم: سیستم حفاظت در برابر آذرخش
فصل پانزدهم: سیستم اتصال زمین


ادامه مطلب


درباره :
برچسب ها : ترانسفورماتورهای قدرت , تابلوهای فشار ضعیف و متوسط , کابل های فشار ضعیف , مولدهای برق , خازن های قدرت , منابع تغذیه جریان مستقیم , سیستم های حفاظت ,
بازدید : 515
[ جمعه 25 خرداد 1403 ] [ 0:37 ] [ نویسنده : اشکان کریوند ] | نظرات (0)
:: تعداد صفحات : 27
صفحه قبل 1 2 ...6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...26 27 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • وب دنــــشگاه محقق
  • وب جامعه مجازی ممو
  • وب مطالب تبیانی
  • وب رونـــه ورزش